Kamer voor Heemkunde, Geschiedenis en Familiekunde