Kon. Fanfare St. Jozefsgilde Mol-Sluis

Onze Missie en Visie

De Koninklijke fanfare St.-Jozefsgilde is een typische dorpsfanfare met een zeer rijke geschiedenis. Ze werd opgericht in 1893 als een gilde van de werkmannen van de Molse Zandgroeven onder impuls van de toenmalige, en tevens eerste pastoor van het toen 4 jaar jonge gehucht Mol-Sluys, E.H. Edmond Van Beylen, gesteund door ‘De Heeren’ van de verschillende Zandgroeven en de Molse gemeenteraad.

Pastoor Van Beylen beschreef in een brief aan het gemeentebestuur de eerste missie als volgt :

De Gilde heeft voor doel de eendracht te doen heerschen tusschen den werkman en den meester, en tusschen de heeren en werklieden van de verschillende zandgroeven, alsook het zedelijk en het stoffelijk welzijn van den werkman te behertigen.  

Nu meer dan 125 jaar later klinkt deze missie nog weinig relevant en heel oubollig maar toch stond hier al het samenbrengen van mensen rond culturele en muzikale activiteiten centraal. Maar toch is de sfeer in onze huidige missie bewaard gebleven.

In 2017 hebben we met het bestuur en alle muzikanten samen een nieuwe missie en visie uitgeschreven die de leidraad is voor het bestuur van onze fanfare. Het hoeft dus niet gezegd dat we hier als bestuur heel veel belang aan hechten, en we verwachten dan ook van onze leden dat ze in de mate van het mogelijke er zoveel als mogelijk toe bijdragen om deze missie te verwezenlijken.

 
Onze Missie :Wij willen als vrienden onder mekaar, niet alleen nu maar ook de volgende generaties, fanfaremuziek van de hoogst haalbare kwaliteit onder de mensen van Mol-Sluis en omstreken brengen waarop zowel de muzikanten als de mensen uit de streek heel trots zijn.

Om deze missie de realiseren hebben we vijf pijlers gedefinieerd waarvan we geloven dat deze fundamenteel zijn om de missie zo veel als mogelijk te realiseren. Deze vijf pijlers bepalen naast de praktische regelingen om alle activiteiten in goede banen te leiden, grotendeels de agenda van het dagelijks bestuur van onze fanfare.

Onze Visie :
  • Kameraderie, groepssfeer en engagement van de leden is een must
  • Investeren in jeugdwerking is de toekomst verzekeren
  • De verbondenheid met de lokale gemeenschap geeft ons bestaansredenen
  • De doelgroepen (muzikanten, sympathisanten en de lokale gemeenschap) staan centraal en klantenbinding is fundamenteel
  • Gezonde financiën garanderen ons vrijheid van keuzes in ons beleid  

Contact

Berkvenstraat 17 , 2400 Mol
Tel.
0495 30 21 75
jan.baudeweyns@gmail.com
Website
fanfaremolsluis.be